Puste2 MENU
 | 
      Tydzień trwa, jak pragnął inspirator ruchu ekumenicznego, Paul Wattson od 18 do 25 stycznia. 
      Materiały na Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w br. przygotoały kościoły chrześcijańskie na Malcie i Gozo. 10 lutego obchodzą oni Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. Wspominają wtedy okoliczności, w jakich Apostoł Paweł znalazł się na wyspie. (Dz 27,9 - 28,6) i dziękują za dotarcie wiary chrześcijańskiej na Maltę. Większość spośród 430 tys. mieszkańców Malty to rzymscy katolicy. Istnieją tam również grupy chrześcijan należących do innych tradycji (prawosławni, anglikanie, metodyści). Maltańczycy są zawsze otwarci na innych i bardzo gościnni. 
      Dziękując im za przygotowanie materiałów sygnalizujemy wydarzenia rozpoczynającego się niebawem Tygodnia w Krakowie i okolicach.