Puste2 MENU
 | 
     Pasternik. W rok po ŚDM w Panamie młodzi ambasadorzy naszej parafii wspominają przygodę życia. Są też podekscytowani akcją Monagrillo w Krakowie, czyli rewizytą Panameños w naszym Mieście, zapowiedzianą na sierpień br. Szymek po spotkaniu wyraził nadzieję, iż po zgromadzeniu transatlantyckich doświadczeń kolejne spokanie z papieżem powinno im jeszcze bardziej smakować.
      Odliczają czas do kolejnych ŚDM 2022 w Portugalii. Oczekują na pierwsze informacje dotyczące organizacji pielgrzymki. Nie przywiązują nadmiernej wagi do chronologicznego odmierzania czasu. Wybierają kurs chrystocentryczny. Żeby nie stracić z oczu Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. Wedle tego odniesienia spotkanie w Portugalii, czyli kolejna misja zlecona im, jak wierzą, przez Jezusa jest już bliżej, niż ta wypełniona w Panamie.  

      Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. J 1,29 w przekładzie Biblii Tysiąclecia