Puste2 MENU
 | 
         Jabłonkowska. Okno zakrystii kościoła górnego. Odcisk gołębia, który najpewniej stracił orientację uderzywszy w czasie lotu w przeźroczystą szybę. Cierpiętliwość, podatność na urazy jest obca Duchowi Świętemu, którego gołębica symbolizuje. Wszystkie inne wyróżniki tego zdarzenia, jak pieczęć, dynamizm przemieszczania, dostrzegalny jedynie dla wprawnego obserwatora ślad obecności cichego, delikatnego Gościa, czytelne, ważkie przesłanie, bądź uważny i ostrożny, czyli owoc obecności, są spójne z Osobą Najświętszej Trójcy symbolizowaną przez gołębia. 
          Przy nawiedzeniu Ducha Świętego okno, czy drzwi mogą zostać zamknięte. Nie stanowią one żadnej przeszkody dla Parakleta w kontakcie z duchem człowieka. Serce natomiast należy ufnie otworzyć.
         A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 21-23 w przekładzie Biblii Tysiąclecia.