Puste2 MENU
 | 
        Nad Czerną. Źródełko Świętojańskie wypływające ze skały po północnej stronie wzniesienia Duża Biedzinka.  Podobno św. Jan Kanty miał tędy przechodzić i biedzić, że nie znajduje nic do picia.
        Pomodlił się i otrzymał.
        Wszyscy otrzymaliśmy. 
       Nie obudowano go. Woda wypływa bezpośrednio z górnojurajskiej warstwy wodonośnej wapienia skalistego. Po kilku metrach przepływa przez teren prywatnej posesji, a po około 400 metrach wpada do starorzecza Wisły.  Jedyny tego typu pomnik przyrody w Krakowie.     
         Znakomicie orzeźwia. Do tego stopnia, że szum, dudnienie i trzaski z pobliskiej autostrady stają się jakby mniej uciążliwe. Temperatura wody wynosi ok. 9,6°C. Zaspokoi każdego pielgrzyma, posiada wydajność od litra do dwóch na sekundę. Zminealizowane. Podaje wodę bezbarwną o bardzo dobrej przezroczystości, która nie posiada smaku ani zapachu. Można uklęknąć i chłeptać do woli wodę wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniową.
        Bo Bóg, i owszem, jest ponad,  ale jest też wszędzie, z każdej strony...
        Jego miłości nie można prównać  z największą nawet miłością do człowieka...

        Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». Mt 10,40-42 w przekładzie Biblii Tysiąclecia.