Puste2 MENU
 | 
      W sierpniu papież Franciszek poprosił nas o modlitwę: 

        Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym za marynarzy, rybaków i ich rodziny. 

      W spocie multimedialnym rozwijającym zamysł modlitewny papie powiedział:


        
          I. W sierpniu zmiana tajemnic różańcowych wypadła opatrznościowo we wspomnienie Matki Bożej Anielskiej związane z odpustem Porcjunkuli. Odmówiliśmy w czasie spotkania modlitwy, które warunkują uzyskanie tego odpustu obok nawiedzenia kościoła parafialnego, przyjęcia w stanie łaski uświęcającej Komunii św. i trwałej woli oderwania od  grzechu. Pamiętamy również, że w każdym dniu nasilającego się ponownie zagrożenia epidemicznego możemy uzyskać odpust zupełny pod jednym jedynym warunkiem odmówienia jakiejkolwiek modlitwy. Chcemy przeżywać stan zagrożenia w duchu wiary.

          II. Podjęliśmy refleksję nad 10. punktem Listu św. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Smakowaliśmy określenie Jana Pawła II stwierdzające, że Matka Boża jest niedoścignionym wzorem kontemplacji. Papież argumentuje zasadność tego określenia macierzyństwem NMP dla Chrystusa, Odkupicela człowieka. Jezus był do Niej podobny, zyskał od Niej właśnie swe podobieństwo somatyczne. Mogła mu się przyglądać, przytulać Go od Bożego Narodzenia. To rodziło duchową bliskość, zażyłość Matki wobec Syna Wyczekiwała Go w skupieniu i tęsknie od Zwiastowania. Papież stwierdza, że oczami serca począwszy Go i nosząc Go pod swym sercem domyślała się Jego rysów.
      Maryja mogła pytać Jezusa z wyrzutem, czemu oddalił się od rodziców przy świątyni, mogła przenikliwie szukać Jego zamysłu na weselu w Kanie Galilejskiej, mogła boleć, roniąc łzy na Golgocie, cieszyć się w poranek Jego Zmartwychwstania i płonąć gorliwością apostolską w dniu Zesłania Ducha Świętego i ciągle mieć przed oczami swego serca oblicze swego Syna. Ona już się nigdy od Niego nie odwróciła. Kiedy udaje nam się kontemplować Jezusa? Gdy w naszym spojrzeniu na Niego jest wierność, adoracja i podziw. Maryja jest dla nas wzorem kontemplacji.
  
         III. Aktualności.

       1. Dyżur odmawiania różańca w wieczory środowe  w sierpniu  podejmujemy w miarę możliwości w kościele dolnym w ramach Maratonu Modlitewnego Totus Tuus. Zelator(ka) zgłasza gotowość poprowadzenia części różańca świętego celebransowi pięć minut przed rozpoczęciem nabożeństwa w zakrystii. Można wprowadzić jedno-, dwuzdaniowe rozważanie. Należy poprosić kościelnego o mikrofon bezprzewodowy. Animujemy parafialną modlitwę według następującego harmonogramu:
5 sierpnia 2020 Róża I św. Rity  p. Mariola Kubicz Część Światła
12 sierpnia 2020 Róża II św. Jana Kantego  ks. Zbigniew Zięba Część Bolesna
19 sierpnia 2020 Róża III św. Moniki   p. Władysława Tekiela  Część Chwalebna
26 sierpnia 2020  Róża IV św. Anny p. Anna Wiśniewska Część Radosna
2 września 2020 Róża V św. Jadwigi Królowej  p. Ewa Kempa Część Światła
9 września 2020 Róża VI  św. Faustyny   p. Barbara Kowalczyk  Część Bolesna

          2. Redakcja gabloty różańcowej w sierpniu pozostaje pod opieką p. Ewy Kempy, zelatorki V róży św. Jadwigi Królowej. 

          3.     W drugą sobotę sierpnia, czyli 8 bm. w Łagiewnikach, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się kolejne spotkanie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Złożą się na nie o 14.40 przywitnie i prezentacja tej aktywności modlitewnej, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o 15.20 Msza św. z obrzędem przyjęcia nowych członków duchowej adopcji. Animatorami diecezjalnymi tej grupy modlitewnej są pp. Agnieszka i Piotr Uchańscy, nasi parafianie. Liczą na wsparcie przygotowania tego spotkania modlitewnego z naszej strony. Prosimy zelatorów o rozpoznanie w różach możliwości udziału w tym spotkaniu. Jesteśmy w stanie zorganizować busa, który zawiezie pielgrzymów. Termin zgłoszeń do udziału w pielgrzymce mija w środowy wieczór. Zapraszamy. 

           4. W sierpniu modlimy się za Ojczyznę wspominając sierpniowe rocznice wydarzeń kształtujących suwerenność pokój i niepodległość naszej Ojczyzny oraz za dzieci i młodzież, by mogły wrócić do zajęć w szkołach w nwym roku szkolnym jak również w powszechnej intencji papieskiej.

            5. Masz poprowadzić  dyżur różańcowy na żywo w zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej. W tym samym czasie Twoja matka cierpiąca na afazję doznała udaru mózgu. Wypadałoby jej towarzyszyć w czasie leczenia szpitalnego, co wybrać?
            O rozwiązywaniu takich i innych dylematów w duchu wiary, w duchu wierności różańcowi opowiada artykuł p. Agnieszki Wareckiej pt. Zaufali Opatrzności w lipcowym numerze Różańca. Zapraszamy do zapoznania z treścią całego numeru.