Puste2 MENU
 | 
         Wobec znacznego zainteresowania wiernych udziałem w liturgii Wielkiego Tygodnia umożliwimy transmisję obrzędów z górnego kościoła do kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Prosimy, aby być przygotowanym, że po wyczerpaniu limitu osób w kościele górnym będziemy zapraszać wiernych do udziału w Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godzinie 18.30 i Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o godzinie 19.00 w kościele dolnym.
         Wierni zgromadzeni w kaplicy otrzymają komunię świętą od szafarza, który przyniesie ją z kościoła górnego. Będą mieli również możliwość adoracji Krzyża przez przyklęknięcie w kościele górnym. Prosimy ich by stosowali się do poleceń z komentarza, który usłyszą podczas liturgii.