Puste2 MENU
 | 
       Chór Amicus to międzyparafialny chór mieszany, powstały z połączenia dwóch chórów wcześniej działających w parafii św. Jadwigi Królowej i w parafii św. Jana Kantego. Pierwsza próba chóru w parafii św. Jana Kantego odbyła się 11 marca 1983 roku. Uczestniczyły w niej 22 osoby. Inicjatorką pierwszych spotkań przy aprobacie ks. proboszcza Jana Franczaka była p. mgr Danuta Degórska Czubek, wykładowca Instytutu Liturgicznego w Krakowie (dyrygent chóru przez cały okres jego istnienia). Wspierała ją w pracy s. Cecylia Dragan, Nazaretanka, organistka z parafii św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy. Pierwszy liturgiczny występ chóru odbył się w nieco ponad miesiąc po pierwszej próbie, w czasie Wielkanocy 1983 roku. Po tym występie przyszły następne podczas kolejnych świąt roku liturgicznego, oraz okolicznościowych zdarzeń liturgicznych, ważnych dla chórzystów (śluby, pogrzeby). Próby odbywały się wtedy w domu przy ul. Jabłonkowskiej 42 na naszym osiedlu.

        Pierwszy koncert chóru międzyparafialnego odbył się z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła na Widoku 20 października 1985 roku. Od tego dnia datuje się istnienie chóru łączącego potencjał śpiewaczy z Krowodrzy i z Widoku. Chór skupiał wtedy 28 sopranów, 12 tenorów, 11 altów i 12 basów. W ciągu swej działalności chór opracował bogaty repertuar pieśni religijnych na wszystkie okresy roku liturgicznego, oraz pieśni patriotycznych, legionowych, żołnierskich i lwowskich. Koncertował gościnnie w wielu parafiach krakowskich i poza Krakowem. Cotygodniowe próby i udział w uroczystościach parafialnych przeplatały wyjazdy rekreacyjne nazywane przez chórzystów obozami kondycyjnymi.
        Chór Amicus koncertował dla papieża Jana Pawła II. Pierwsze spotkanie miało miejsce 10 czerwca 1987 roku w Katedrze Wawelskiej, gdy chór wraz z innymi zespołami wykonywał pieśni podczas uroczystej Mszy św. odprawianej przez papieża w trakcie Jego trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny. Drugi raz chórzyści spotkali się z papieżem w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo 15 września 1992 r. Chórzyści cieszyli się również wtedy spotkaniem z Matką Teresą z Kalkuty. (foto) Opisywali to spotknie w bogatej, trzytomowej kronice zespołu: Był dzień 15 września, Święto Matki Bożej Bolesnej, pamiętam, że na rozpoczęcie Mszy św. śpiewaliśmy Stabat Mater. Nie jestem pewna, czy ten śpiew dobrze nam wyszedł, wzruszenie ściskało gardła. Podczas śpiewu Alleluja usłyszeliśmy męski głos - głos Ojca Świętego. Po Mszy św. ustawiliśmy się w duże koło w holu. OjcieŚwięty przeszedł wśród nas, zagadnął z każdym, wręczył nam różańce. Po raz trzeci chórzyści śpiewali dla Jana Pawła II podczas Jego wizyty w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, w czerwcu 1997 r.
         Chór koncertował wielokrotnie podczas swych wyjazdów zagranicznych. W 1989 i 1990 r. odwiedził Litwę śpiewając w katedrze wileńskiej, w kaplicy Obrazu MB Ostrobramskiej i w kościele OO. Dominikanów, oraz dla Polaków w Trokach i Mejszagole. W 1991 r. nawiedził Lourdes i Paray le Monial we Francji. W 1998 r., w czasie pobytu na Węgrzech, w Budapeszcie na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego i Stołecznego Samorządu Mniejszości Polskiej wykonał koncert pieśni patriotycznych. Koncertował również w Pradze w Czechach i w sanktuarium maryjnym w Mariazell, w Austrii.
      
          W niedzielę, 24 lutego 2019 r., podczas jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej Amicusa w parafii dyrygent chóru, p. Danuta Degórska Czubek, Zasłużona dla Archidiecezji Krakowskiej ogłosiła oficjalnie zakończenie działalności chóru.  

           ***
           W opracowaniu wykorzystano:
  • pracę licencjacką Pawła Mastka pt. Międzyparafialny chór Amicus, Kraków 2005
  • Monografię 25 lat parafii św. Jana Kantego w Krakowie, Drukarnia Kolejowa, Kraków 2007, s. 101 - 105
  • Kronikę chóru Amicus