Puste2 MENU
 | 
biblia importanciaKrąg biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie czyta się i rozważa Słowa Boga. To czas kiedy poznajemy dzieje historii zbawienia, jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym przede wszystkim "Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga". Krąg Biblijny to miejsce gdzie "Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism" (Grzegorz Wielki). "Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana". 

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedź ,bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia "SŁOWO W CIAŁO". (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy "rosnąć" na Jego podobieństwo. (J 3,3)

Spotkania kręgu biblijnego odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:30 On-Line i prowadzi je ks. Kacper Nawrot.
Obecnie omawiamy Księgę Rodzaju
Spotkania odbywają się na Skype: KLIKNIJ