Puste2 MENU
 | 

           PONIEDZIAŁEK  VIII tydzień zwykły (29 V 2023)  N.M. P Matki Kościoła

7:00

W int. ks. Bartłomieja Romana z okazji 8 r. i ks. Tomasza z okazji 14 r.  święceń kapłańskich - od parafian

 + Maria Kulka

 + Helena ( z okazji imienin) i Piotr Ziętara oraz + Ignacy Niemiec

7:30

 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla członków i ich rodzin oraz życie wieczne dla zm. członków - od V róży

18:30

 + Janina Bil (greg 29)

         WTOREK  VIII tydzień zwykły (30 V 2023)  

7:00

 + Janina Bil (greg 30)

7:30

 + Bronisław Pecia, ojciec Barnaba, Jan i Stanisława Gródek

18:30

 + Edwarda 

         ŚRODA  VIII tydzień zwykły (31 V 2023)  

7:00

 O potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla ks. Wojciecha w 9 r.święceń kapł. By dochował wierności Bogu i owocnie pracował dla Jego większej Chwały - od Margaretki

 + Amelia Rogala z okazji imienin

7:30

 + Stanisław i Andrzej Tomczakowie

18:30

 + Maria Białota w 11 r.śm.

         CZWARTEK  VIII tydzień zwykły (01 VI 2023)  

7:00

 W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii  obecnie, wcześniej oraz pochodzących z parafii aby Jezus Chrystus najwyższy i wieczny kapłan obdarzył ich potrzebnymi łaskami do świętości - od parafian

 + Janina Majdura

7:30

 + Eugeniusz, Helena

18:30

 O Boże bł. Dla dzieci: Natalii i Kamila i ich rodzin oraz opiekę M.B

          PIĄTEK  VIII tydzień zwykły (02 VI 2023)  

7:00

 ++ Wypominani

 o nawrócenie i opiekę Bożą dla Jana w 75 r. urodzin

9:00

 + Helena Wiśniowska - od kolegów i koleżanek z Ogrodu Botanicznego UJ

17:00

 Dziękczynna dla Weroniki i Joachima

18:30

 Wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej

          SOBOTA VIII tydzień zwykły (03 VI 2023)  

7:00

 O potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla ks. Grzegorza Kotali w 17 r.święceń kapł. By dochował wierności Bogu i owocnie pracował dla Jego większej Chwały - od Margaretki

 + Ryszard Rybarski

7:30

 Wynagradzająca Niepokalanej - od VII Róży

18:30

 O łaskę Wiary i bł. Boże dla Macieja w 40 r. urodzin

            Uroczystość Najświętszej Trójcy (04 VI 2023)

7:30

 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Pań i ich rodzin oraz życie wieczne dla zm. Członkiń - od I róży

9:00

 + Zofia, Wit, Andrzej Durańscy

10:30

 + Janina w 17 r. śmierci, Józef w 15 r. śmierci-Malscy

12:00

 + Kazimierz Łapiński w 1 r.śm.

 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Agaty i Grzegorza oraz dzieci w 25 r. ślubu

13:15

 Za parafian

17:00

 ++ Eugenia, Marianna Hipolit, Grzegorz

18:30

 ++ Zofia, Józef, Sławomir Konieczkowscy

20:00

 W intencji Panu Bogu wiadomej