Puste2 MENU
 | 
       
          Rok 2021
         W październiku 
                   
         Intensywne ulewy latem 2021 roku sprawiły, że wykonana w czasie budowy kościoła instalacja odprowadzająca wodę deszczową z dachu okazała się niewystarczająca. Spusty rynnowe zostały usytuowane w kanałach ścian wieży, górnego i dolnego kościoła. To sprawiło, że po rozszczelnieniu zużytej instalacji dochodziło do regularnego zalewania wnętrza górnego kościoła (w kaplicy chrzcielnej) i dolnego kościoła (w strefie mozaiki z rzeźbą Chrystusa, Króla Wszechświata. 
          Postanowliliśmy skutecznie zaradzić problemowi i począwszy od poziomu wieży pod krzyżem, poprzez poziom dzwonów i carillonu, poziom wyższego dachu aż po poziom najniższego dachu nad wejściem do kościoła górnego sprowadzić całą gromadzącą się wodę spustami plastikowymi (nie korodującymi wewnątrz w odróżnieniu od rur stalowych i żeliwnych zastosowanych wcześniej) mocowanymi na elewacji do zlewni kanalizacyjnej znajdującej się przy alejce okalającej kościół w rejonie wejścia głównego do kościoła. Spusty wewnątrz zostały odcięte i zaizolowane. Przy spodziewanych pracach remontowych w kościele zamierzamy wymontować spusty wewnętrzne i kanały pozostałe po nich zamurować. W okresie zimowym sprawdzimy wydolność nowego rozwiązania odprowadzania wody deszczowej z dachu kościoła.
          Mamy nadzieję, że estetyka obiektu nie ucierpiała zannadto a funkcjonalność odprowadzania wody deszczowej z powierzchni 2400 metrów kwadratowych dachu znacznie się poprawi


          Rok 2019
          Od stycznia do lutego. 
        
        Kompleksowa wymiana nagłośnienia w technologii cyfrowej (mikrofony, kable, głośniki, tuner). Uporządkowanie tras przewodów elektroakustycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie ich pod tynk do wcześniej istniejących tras w peszli. Synchronizacja nagłośnienia zewnętrznego z wewnętrzym i poprawa sprawności zewnętrzengo nagłośnienia (by sygnał był przekazywany z każdego miejsca okalającego kościół)
          Pracę wykonali pracownicy firmy elektroakustycznej p. Jana Rducha z Godowa.