Puste2 MENU
 | 
      
        Rok 2021

      
Wrzesień i październik

       Remont balkonów i usuwanie wady kostrukcyjnej wylewki balkonowej.

       Oględziny balkonów w czerwcu 2021 pozwoliły stwierdzić zawilgocenie wszystkich warstw wylewek na kilku spośród dziesięciu balkonów. Zawilgocenie było do tego stopnia intensywne, że warstwy wylewki nie były w stanie zatrzymać gromadzącej się wody. Po niewielkich opadach woda ściekała po płycie i po elewacji plebanii, jak również po framugach okiennych na niższych piętrach. To groziło zniszczeniem elementów drewnianych okien, jak również zawilgoceniem elewacji i w konsekwencji przedostaniem się wilgoci do wnętrza budynku. Decyzja po oględzinach była jednoznaczna. Jeśli jeden wykonawca wykonywał wadliwe wylewki, należy wszystkie jak najszybciej skuć do żywej płyty i usunąć, ponieważ każda z nich po niedługim czasie przestanie spełniać funkcję izolacji przed wilgocią. Stanie się bardziej gąbką niż warstwą izolacyjną.

         Pracownicy przystąpili do skucia wylewek balkonowych. Wywieziono 40 kubików gruzu. Po skuciu okazało się, że poprzedni wykonawcy wadliwie zaizolowali papą kładzioną wylewkę. Położyli cienką pergaminową papę pod okucie a nie taka jak się zwykle postępuje zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli papę na okucie. Woda z okucia wlewała się do wewnątrz wylewki penetrując ją i rozszadzając po zamrożeniu. Prace były wykonywane przy upalnej pogodzie a płyta, elenenty betonowe, jak i drewniane wewnątrz wylewki były zawilgocone. Te ostatnie wręcz zbutwiałe.

          Po skuciu wylewek zaizolowano płyty balkonowe dziesięciokrotnie grubszą papą niz do tej pory (o grubości 5,5 mm). Warstwę izolacyjną papy przy ścianach zwielokrotniono. W ten spsób zniwelowano również nierówności płyty balkonowej, które sprawiały, ze woda nie odpływała na zewnątrz lecz gromadziła się przy ścianach w kałużach o głębokości ok. centymetra. Na papę ułożono styropian, ponieważ budynek został tak skonstruowany, że część płyty balkonowej na wyższych kondygnacjach jest jednocześnie sufitem w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach. Styropian spełni rolę ocieplenia pomieszczeń znajdujących się pod balkonami. Na styropian wylewany jest sukcesywnie suchy beton stanowiący aktualną wylewkę (łącznie na dziesięć balkonów ok. 15 kubików betonu.
                W październiku zakupiono płytki, które będą ułożone na wylewce wiosną 2022 roku po ustąpieniu przymrozków. 

        Rok 2020          

        Od stycznia do marca. Z kosmetyką i białym montażem w stanie pandemii do sierpnia

        Remont sali oazowej

          Sala nie była poddawana gruntownej renowacji od jej wybudowania, czyli od ponad 30 lat.

          Projekt wystroju sali przygotowała p. Anna Gajda z Olkusza.

         Prace remontowe podjęła firma remontowo-budowlana p. Karola Śmierciaka spod Limanowej z podwykonawcami w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Stolarkę drzwiową wykonał p. Jacek Woźniak z firmy stolarskiej Stolrat z Niedźwiedzia. 
         Podwieszono sufity, na dotychczasowe lastriko położono wylewkę samopoziomującą i położono panele. Wymeniono instalację elektryczną, szpecące wygląd sali elementy instalacji grzewczej wpuszczono w mur ścian. Wymieniono stolarkę drzwiową według aktualnych wymogów dotyczących pomieszczeń, w kórych jednorazowo przebywa więcej nież 20 osób.

          Renowację popularnej oazowej foski , krzyża franciszkańskiego i ikony Matki Bożej, świadków z poprzedniego wystroju sali wykonał p. Krzysztof Szczepanek, lokalny arytsta samouk we współpracy z p. Edwardem Śliwińskim - kościelnym.

          Pobłogosławił salę po remoncie ks. prałat Jan Franczak, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii w l. 1982-2012, obecnie rezydent, w niedzielę 20 września 2020 roku.

           Materiał filmowy z pobłogosławienia sali zarejestrowali operatorzy z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini . Zrealizowała obraz p. Ewa Kurzyńska.