Puste2 MENU
 | 
logo odnowy w Polsce1      
      Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini przy parafii św. Jana Kantego powstała z początkiem 2014 roku staraniem ks. proboszcza Janusza Moskały. Jest owocem rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym poprowadzonych przez ks. Jana Reczka jesienią 2013 roku. W drugiej połowie 2014 roku we Wspólnocie odbyły się pierwsze wybory lidera. Został nim Wojciech Kurzyński. W październiku 2015 r. Wspólnota wybrała nazwę Manus Domini (Ręka Pańska).
        Wspólnota od początku swego istnienia włącza się w działalność Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu św. na szczeblu Archidiecezji Krakowskiej. Jej członkowie regularnie uczestniczą w posługach i wydarzeniach organizowanych przez Koordynację, jak i przez Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji (Inicjatywa Muzyczni, Strumienie Miłosierdzia, Jerycho, Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, Szkoły: Animatorów i Modlitwy Wstawienniczej).
       Wspólnota podejmuje również posługę na rzecz parafii. W obrębie wspólnoty działa diakonia modlitwy wstawienniczej za zmarłych. Członkowie diakonii starają się uzyskać odpust zupełny za każdego zmarłego parafianina. Wspólnota organizuje czuwania w wigilię Chrystusa Króla i Wigilię Zesłania Ducha Świętego, włącza się w przygotowanie liturgii Mszy św. w trzecie niedziele miesiąca o godzinie 12.00, animuje adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca w ramach godziny świętej od 19.00 do 20.00. Czwartek po wieczornej parafialnej Mszy św. to stały czas spotkań wspólnoty poświęcony na Eucharystię, adorację, dzielenie Słowem Ewangelii, czy agapę. Najświeższą formą zaangażowania w życia parafii jest uzupełnienie dzieła od lat podejmowanego w parafii przez łączników, czyli rozprowadzanie opłatków wigilijnych. Łącznicy roznoszą opłatki do mieszkań parafian, natomiast członkowie Odnowy wręczają niezaopatrzonym w opłatki przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy św. w 4. Niedzielę Adwentu.

bp Rys          W czwartek, 26 listopada 2015 r. ks. biskup Grzegorz Ryś celebrował w naszej parafii Mszę św. wieczorną w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Czcigodny Celebrans po wygłoszonej homilii przyjął akt oddania w opiekę Matki Najświętszej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działającej przy parafii. Pełniący posługę lidera wspólnoty, Wojciech Kurzyński modlił się słowami aktu:

My, Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini przy parafii św. Jana Kantego w Krakowie pragniemy zawierzyć Tobie Maryjo, Matko Boża i Matko Kościoła wszystkie nasze pragnienia, modlitwy, działania i posługi. Nas samych i naszych najbliższych.
Gwiazdo nowej ewangelizacji - naucz nas słuchać i rozważać Słowo Boże.
Pomóż nam pracować dla jedności wierzących w parafii, w rodzinie.
Wskaż jak służyć potrzebującym, zachować miłosierną wrażliwość wobec ubogich. Wzbudź w nas odwagę świadczenia o radości Ewangelii spotkanym przez nas bliźnim.
Pokornie Cię prosimy, by nasza modlitwa i posługa pomagała gromadzić w kościele poszukujących i nieprzekonanych, jak również, by nie rodziła wątpliwości i podejrzliwości u tych, których już wcześniej zgromadził w Kościele Duch Święty.
Maryjo, Źródło wszelkiej pociechy, miej nas w opiece swojej. Amen


      Odpowiedzialni i członkowie wspólnoty podpisali wcześniej tekst oddania. Biskup Grzegorz przyjąwszy podpisany tekst poprosił, by go ułożyć pod korporałem (obrusem liturgicznym) na czas konsekracji Ciała i Krwi Pańskiej. Mszę św. koncelebrowali zaproszeni przez wspólnotę Manus Domini kapłani: ks. kanonik Janusz Moskała, obecnie proboszcz parafii św. Stanisława BM w Krzczonowie, inicjator powstania wspólnoty i pierwszy jej opiekun oraz ks. Prałat Jan Franczak, wikariusze ks. Bogdan Jeleń i ks. Łukasz Wielocha i piszący te słowa proboszcz, ks. Zbigniew. Uczestniczyli w niej m.in. świecki koordynator diecezjalny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, p. Witold Sobejko, przedstawiciele krakowskich wspólnot Odnowy jak również zaproszeni przez Manus Domini przedstawiciele grup i wspólnot działających w parafii św. Jana Kantego. Po Mszy św. gospodarze zaprosili Gości na agapę w salce oazowej.
 
 
Poniżej można posłuchać homilii ks. biskupa Grzegorza Rysia:
Pobierz plik