Puste2 MENU
 | 

         1. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem. Wspólnie oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Zachęcamy wszystkich do osobistego lub rodzinnego uwielbienia Odkupiciela człowieka przy końcu roku liturgicznego.
       We wtorek wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, w środę wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

         2. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali uroczystość święta Patronki dolnego kościoła, MB Miłosierdzia zwłaszcza sumiście, ks. prałatowi Józefowi Capucie, kaznodziei ks. Bogdanowi Jeleniowi, jak również p. organiście Andrzejowi Garbieniowi, chórowi PanaMa, liturgicznej służbie ołtarza, panom kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół.
 
        3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Jezusa, Króla Wszechświata. Tym samym wejdziemy w drugi rok trzyletniego programu duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem  Eucharystia daje życie. Program duszpasterski przybliża nam Eucharystię jako tajemnicę wyznawaną, przeżywaną i świętowaną. Rozpoczynany rok przyjmie hasło Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Wydaje się, że jest szczególnie aktualny na czas powrotu do osobistego udziału w Eucharystii wszystkich wcześniej korzystajacych z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.   
 W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godzinie 7.30 pobłogosławimy opłatki i świece wigilijne Caritas, które później rozprowadzimy w parafii.
 W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30.

            4. W najbliższą sobotę, 28 listopada rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego. Do szczegółów i  zapisów możliwych jedynie elektronicznie zapraszamy na stronę internetową Żywego Różańca. Dziękujemy zelatorom róż różańcowych, którzy włączyli róże w nurt nieustającej przez tydzień modlitwy. 

           5. Przed świętami Boożego Narodzenia osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wyjątkowo w sobotę, 12 grudnia od godziny 9.30. Prosimy o zapisy chętnych w zakrystii.

           6. Cieszy zaangażowanie młodych w wydawanie używanej odzieży potrzebującym. Możemy sobie pozwolić na wydawanie jej co tydzień z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Potrzebujących zapraszamy w najbliższy czwartek od 17.30 do 19.30.
 
           7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Smoleń, śp. Marka Waśniowskiego i śp. Jolantę Jasieńską-Orłowską oraz w kosciele Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu śp. kardynała Henryka Gulbinowicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...