Puste2 MENU
 | 
W pierwszej kadencji Duszpasterskiej Rady Parafialnej na lata 2019 do 2022 skład rady przedstawia się następująco:

      A. Członkowie z urzędu:

A. 1.  ks. Zbigniew Zięba, proboszcz parafii, członek z urzędu
A. 2.  ks. Kacper Nawrot, wikariusz parafii, członek z urzędu
A. 3.  ks. Wojciech Matyga, wikariusz parafii, członek z urzędu
A. 4.  ks. Jarosław Glonek, wikariusz parafii, członek z urzędu
A. 5.  s. Aleksandra Stanisławska, Misjonarka Szkoły reprezentująca wspólnotę sióstr z domu zakonnego przy ul. Machaya, członek z urzędu
A. 6.  p. Karolina Tabor, katechetka w SP nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera, członek z urzędu
A. 7.  p. Agnieszka Łysińska, katechetka w ZSO nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego i w Przedszkolach nr 38 i 137, członek z urzędu

      B. Członkowie wskazani przez ogłół wiernych lub przez proboszcza wobec braku zainteresowania ze strony wiernych procedurą wskazania kandydata:  

B. 8.  p. Paweł Turek,  l. 42, żonaty, wybór parafian z rejonu I: ulica Armii Krajowej 77, 79, 85, 87
B. 9.  p. Szymon Nikiel, l. 38, kawaler, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu II: ulica Armii Krajowej 81, 83
B. 10.  p. Wioletta Kuś, l. 45, mężatka, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu III: ulica Armii Krajowej 89, 93, 97
B. 11.  p. Marta Róg, l. 24, mężatka, wybór parafian z rejonu IV: ulica Balicka 12a, 12b, 12c i 14b
B. 12.  p. Violetta Szopa-Tomczyk, l. 46, mężatka, reprezentująca Kręgi Domowego Kościoła i Boży Młyn, wybór parafian z rejonu V: ulica Jabłonkowska 17, 19
B. 13 i 14.  pp. Ewa i Tomasz Stachurowie, l. 35 i l. 36, para w Kręgu Domowego Kościoła u oo. Kapucynów, związani współpracą z Bożym Młynem, wybór parafian z rejonu VI: ulica Na Błonie 3, 3a, 3b, 
B. 15.  p. Renata Kubiczek,  l. 67, mężatka, była łączniczka, wybór parafian z rejonu VII: ulica Na Błonie 3c, 9, 11
B. 16.  p. Piotr Koprowski,  l. 26, kawaler, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu VIII: ulica Na Błonie 9a, mieszkania od 1 do 195
B. 17.  p. prof. Kazimierz Korus, l. 74, żonaty, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu IX: ulica Na Błonie 9a, mieszkania od 196 do 421
B. 18.  p. Anna Glajcar, l. 76, wdowa, reprezentująca Zespół Charytatywny, wybór parafian z rejonu X:ulica Na Błonie 11a, 13, 13a
B. 19.  p. Barbara Płazińska-Karbowiak, l. 50, mężatka, pracownica kancelarii parafialnej, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu XI: ulica Na Błonie 13b, 15 i 15 a
B. 20.  p. Łukasz Pieklik, l. 22, kawaler, reprezentujący Liturgiczną Służbę Ołtarza i Oazę Młodzieżową, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu XII: ulica Wiedeńska
B. 21.  p. Tomasz Kralka,  l. 53, żonaty, reprezentujący Kręgi Domowego Kościoła, wybór parafian z rejonu XIII: domy jednorodzinne przy pozostałych ulicach, mianowicie: Arciszewskiego, Bzymka-Strzałkowskiego, Justowska, Kowalskiego, Kwiatkowskiego, Machaya, Nawary, Ochlewskiego, Olkuska, Pileckiego, Piwnika, Popiela, Prystora i Stróżeckiego.

       C. Członkowie nominowani przez proboszcza:

C. 22.  p. Andrzej Garbień,  l. 35, kawaler, organista, nominacja proboszcza
C. 23.  p. Edward Śliwiński,  l. 81, wdowiec, kościelny, nominacja proboszcza
C. 24.  p. Edward Kośmider,  l.82, żonaty, kościelny, nominacja proboszcza
C. 25.  p. Maciej Baś, l. 27, kleryk trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, zastąpił p. Barbarę Kowalczyk, l. 63, samotną, koordynatorkę róż różańcowych, byłą łączniczkę po jej osobistej rezygnacji z udziału w radzie, którą złożyła 14 lutego 2020 roku, nominacja proboszcza
C. 26.  p. Wojciech Kurzyński, l. 53, żonaty, lider Odnowy w Duchu św., nadzwyczajny szafarz Eucharystii, nominacja proboszcza
C. 27.  p. Stanisław Gil,  l. 74, żonaty, zelator męskiej róży różańcowej, nominacja proboszcza
C. 28.  p. Piotr Uchański,  l. 33, żonaty, nominacja proboszcza