Puste2 MENU
 | 

        Rok 2020          

        Od stycznia do marca. Z kosmetyką i białym montażem w stanie pandemii do sierpnia

        Remont sali oazowej

          Sala nie była poddawana gruntownej renowacji od jej wybudowania, czyli od ponad 30 lat.

          Projekt wystroju sali przygotowała p. Anna Gajda z Olkusza.

         Prace remontowe podjęła firma remontowo-budowlana p. Karola Śmierciaka spod Limanowej z podwykonawcami w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Stolarkę drzwiową wykonał p. Jacek Woźniak z firmy stolarskiej Stolrat z Niedźwiedzia. 
         Podwieszono sufity, na dotychczasowe lastriko położono wylewkę samopoziomującą i położono panele. Wymeniono instalację elektryczną, szpecące wygląd sali elementy instalacji grzewczej wpuszczono w mur ścian. Wymieniono stolarkę drzwiową według aktualnych wymogów dotyczących pomieszczeń, w kórych jednorazowo przebywa więcej nież 20 osób.

          Renowację popularnej oazowej foski , krzyża franciszkańskiego i ikony Matki Bożej, świadków z poprzedniego wystroju sali wykonał p. Krzysztof Szczepanek, lokalny arytsta samouk we współpracy z p. Edwardem Śliwińskim - kościelnym.

          Pobłogosławił salę po remoncie ks. prałat Jan Franczak, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii w l. 1982-2012, obecnie rezydent, w niedzielę 20 września 2020 roku.

           Materiał filmowy z pobłogosławienia sali zarejestrowali operatorzy z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini . Zrealizowała obraz p. Ewa Kurzyńska.
          Rok 2019

          Od stycznia do lutego. 
        
        Kompleksowa wymiana nagłośnienia w technologii cyfrowej (mikrofony, kable, głośniki, tuner). Uporządkowanie tras przewodów elektroakustycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie ich pod tynk do wcześniej istniejących tras w peszli. Synchronizacja nagłośnienia zewnętrznego z wewnętrzym i poprawa sprawności zewnętrzengo nagłośnienia (by sygnał był przekazywany z każdego miejsca okalającego kościół)
          Pracę wykonali pracownicy firmy elektroakustycznej p. Jana Rducha z Godowa.

Rok 2017:

         W Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia (16 listopada 2017 r.), która patronuje dolnemu kościołowi kaznodzieja sumy ks. Robert Tupta wypowiedział wiele serdecznych słów na jego temat. Podkreślał dbałość ks. prałata Jana Franczaka o wyposażenie wnętrza kościoła. Złożył świadectwo o własnej pobożności kształtowanej w chwilach modlitwy przed obrazem MB Ostrobramskiej i duszpasterskiej posługi w konfesjonale.
       Warto pracować nad szczegółami wystroju wnętrza sakralnego.  Jak słychać - potrafią one pomóc w umacnianiu wiary kapłanów i wiernych. Wczoraj (18 listopada) tuż po przeżyciu święta patronalnego zamontowaliśmy mozaikę w przestrzeni oznaczającej krzyż Chrystusa nad tabernakulum. To symboliczny powrót do realizacji projektu wystroju wnętrza kościoła, który powstał w pracowni artysty rzeźbiarza Roberta Pigonia przed pięciu laty. Częściowo zrealizowany, w drugiej połowie 2012 roku został zaniechany. Ceramicznym zdobieniem kucyfiksu w prezbiterium kościoła powracamy do realizacji zaniechanego projektu. 
       Kolejnym etapem prac będzie pomalowanie fugi w mozaice-tle dla figury Chrystusa Króla Wszechświata i wykonanie tła mozaikowego w niszy dla tryptyku Bożego Miłosierdzia. Nisza ma symbolizować bramę. Miłosierdzie jest bramą, w której spotykamy się z Bogiem kochającym i przebaczającym. Bramą przez którą przechodzimy w drodze do domu Ojca. W bramie pod obrazami przewidujemy usytuwanie relikwiarzy z relikwiami Apostołów Miłosierdzia, św. Siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Stałe relikwiarze dawałyby możliwość wyjmowania relikwii i umieszczania ich w relikwiarzach przenośnych w celu uczczenia relikwii przez wiernych. Pod obrazem Jezusa Miłosiernego artysta zaprojektował zamontowanie promienistych świeczników będących przedłużeniem promieni widocznych na obrazie. W promieniach pojawi się miejsce na świece, które będą mogli umieszczać modlący się przed tryptykiem. Przed bramą Miłosierdzia ustawimy szeroki klęcznik, specjalnie dedykowany dla kościoła Matki Bożej Miłosierdzia, który będzie miał podwojne zastosowanie. Na stałe będzie umieszczony dla modlących się przed tryptykiem kapłanów i wiernych. W wypadku ślubu w kościele górnym lub dolnym będzie wykorzystywany dla Państwa Młodych. Stąd relief Najświętszej Rodziny na płycie czołowej klęcznika (wzór oddania siebie sobie nawzajem przez małżonków).
       Nad obrazem Matki Bożej Miłosierdzia przewidujemy według projektu zamontowanie płaskorzeżby drewnianej adorujących cherubinów, podtrzymujących inskrypcję z Imieniem Maryi. Zamierzamy również zlikwidować skrzynię do adoracji Najświętszego Sakramentu pod obrazem. Planujemy wpuścić wgłąb sam obraz, tak, żeby przed nim pojawiła się przestrzeń na umieszczenie monstrancji. Wykonamy  specjalnie dedykowaną dla naszego obrazu monstrancję przypominającą drzewo oliwne i koszulkę z tym samym motywem gałązek oliwnych. Ustawienie mostrancji w czasie nabożeństw i całodziennej adoracji w świetle obrazu Matki Bożej będzie przypominało modlącemu się myśl z nauczania św. Jana Pawła II, że Maryja jest pierwszą monstrancją ukazującą i niosącą Chrystusa do wierzących w niego, jest Niewiastą Eucharystii (por.: Encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła, 53). 
      Przy ołtarzu zostanie również wykonany krzyż procesyjny z pasyjką.
      Będziemy informować o kolejnych etapach realizacji projektu. Prosimy o życzliwość dla wykonywanych prac wyrażoną zwłaszcza w modlitwie za wstawiennictem Matki Bożej Miłosierdzia:

       Oddajemy Ci cześć Matko Chrystusowa. Orędowniczko nasza. Od pięciu wieków upodobałaś sobie Ostrą Bramę jako siedzibę swej chwały i miejsce łask dla polskiej i litewskiej ziemi. Ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego świętego obrazu. Ty, Matko Miłosierdzia byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi. Również i my gromadzimy się przed Twym łaskawym obliczem odczuwając utkwiony w nas Twój macierzyński wzrok. Pozwól i nam Matko ufnie spojrzeć na Ciebie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu: zmęczonym pracą, skłóconym, poszukującym mieszkania i pracy, chorym, opłakującym bliskich zmarłych. Przyprowadź do Serca Bożego naszych braci, którzy opuścili drogę wiary i przykazań Bożych. Uproś im łaskę życia godnego dzieci Bożych. 
      Wstawiaj się za nami. Chroń naszą młodzież i dzieci. Podsycaj ciepło naszych ognisk rodzinnych. Strzeż pracujących i znajdź pracę dla bezrobotnych. Prowadź bezpiecznie do celu podróżujących. Wyjednaj nam pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję, pokój i moc wiary. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie i parafii. Umacniaj w gorliwości pasterskiej papieża Franciszka, biskupów, kapłanów. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo zawsze kierują nasze myśli i czyny do Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

- w listopadzie: rozpoczęcie drugiego etapu realizacji projektu wystroju wnętrza kaplicy od położenia mozaiki ceramicznej w przestrzeni krucyfiksu wyznaczającego wzdłużną oś tabernakulum oraz pomalowania fugi w sferze okalającej rzeźbę Chrystusa Króla Wszechświata. Mozaikę wypalono w pracowni p. Roberta Pigonia. Prace wykonał artysta z synem. 

Rok 2018:

- w styczniu i lutym:
          wykonanie
         1. stopnia pod miejscem przewodniczenia w prezbiterium kaplicy i w przedsionku prowadzącym do prezbiterium;
         2. półki pod tabernakulum,
         3. nakładki na mensę ołtarza posoborowego
         4. podwyższenie nadproża we wnęce prowadzącej do prezbiterium kaplicy

         Projekt dodanych elementów wykonał p. Robert Pigoń. W pracach wykorzystano marmur Carrara Bianco, nawiązując do materiału, z którego wykonano wcześniej boki i stopę ołtarza, oraz ambonkę. Podstopnicę wykonano z czarnego, nakrapianego marmuru Impala, który najlepiej kolorystycznie koresponduje z czarnym lastriko wykorzystanym w niższych stopniach.
         Na mensie ołtarzowej wcześniej na lastriko wylano poziomującą żywicę. Ołtarz był niekompletny. W najistotniejszym miejscu sprawowania ofiary Eucharystycznej nie było kamienia, którego wymagają przepisy liturgiczne i duchowość spotkania z Bogiem Nieogarnionym. 
          Zwiększono znacznie, acz proporcjonalnie płytę kamienną pod tabernakulum umożliwiając w ten sposób swobodne ustawnianie puszek z Eucharystią. doklejono na lastriko marmurowe elementy maskujące. W czasie prac przebudowano też system nawiewu (wcześniej usytuowany w podeście w formie kraty, teraz wyprowadzono kilka kanałów w podstopnicy.
          Płyty marmurowe przycięto i oszlifowano  w pracowni kamieniarskiej Rafała Ścianka w Rabce. Prace murarskie i kamieniarskie w miejscu wykonał mistrz kamieniarski Stefan Marszałek z Lipnicy Wielkiej ze współpracownikami.
- w kwietniu:
             Kontynuujemy prace przy wyposażeniu prezbiterium kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Po uzyskaniu podwyższenia stosownego dla miejca przewodniczenia przystąpimy do wykonania miejsc do siedzenia dla przewodniczącego liturgii i dla księży koncelebrujących.
          Zachowamy wskazania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (310). Będzie to miejsce u szczytu prezbiterium, dobrze widoczne, zwrócone w stronę ludu, wyposażone w pulpit, by można było stamtąd celebrować obrzędy wstępne, obrzędy zakończenia, modlitwę powszechną a nawet wygłosić homilię. Miejsce uwydatniające funkcję przewodniczącego zgromadzenia będzie jednocześnie skromne. Stanie się stopniami z poręczą umożliwiającymi wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wykonamy też w podobnym stylu sześć miejsc do siedzenia dla koncelebransów.
          W minionym tygodniu opracowywaliśmy szczegóły (wymiary, ilość stopni, ostateczny kształt) miejsc do siedzenia przy wykorzystaniu szkieletu siedziska w skali 1:1 i makiety, którą w skali 1:12 wykonał p. Robert Pigoń. W drugiej dekadzie maja po otrzymaniu gotowego projektu od artysty przekażemy go stolarzom.

       Rok 2019:

- w październiku: 
       Kompleksowa wymiana nagłośnienia (mikrofony na statywach, bezprzewodowe, głośniki, kable elektroakustyczne, tuner) z poprawą tras kabli eklektroakustycznych (wprowadzenie do istniejącch wcześniej tras w peszli pod tynkiem). Pracę wykonali na łączną kwotę 25 tys. PLN pracownicy firmy elektroakustycznej p. Jana Rducha z Godowa.  
  
      Rok 2020:

- w lutym:
         W Święto Matki Bożej Gromnicznej mieliśmy przyjemność zarezentować sukienkę dedykowaną dla obrazu MB Miłosierdzia w kościele dolnym. Sukienka z blachy mosiężnej została wykonana techniką repusowania, czyli wybijania na zimno w pracowni p. Roberta Pigonia, artysty realizującego od 2012 roku projekt wystroju wnętrza dolnego kościoła. Po repusowaniu sukienka została pozłocona i posrebrzona galwanicznie oraz pomalowana lakierem zabezpieczającym. Jest oprawiona w dębową ramę, która przed założeniem we wnękę w prezbiterium kaplicy zostanie pozłocona.
      Do celów prezentacji sukienki użyliśmy fotografii obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Oryginał odbiera cześć w swoim stałym miejscu,czyli w prezbiterium dolnego kościoła. Po prezentacji sukienka powróci do pracowni p. Roberta Pigonia w celu wykonania zaprojektowanej monstrancji, proporcjonalnej i spójnie z sukienką zdobionej (motyw gałązek oliwnych). Będzie to kolejny etap wystroju wnętrza kaplicy, o czym wielokrotnie już mówiliśmy.
     Na wyraźne życzenie wiernych jest również wykonywany w warsztacie stolarskim konfesjonał dźwiękoszczelny według projektu tego samego artysty zaakceptowany przez radę parafialną w czasie spotkań październikowego i grudniowego w 2019 roku.

-w sierpniu:
         instalacja i pobłogosławienie lichtarzy ołtarzowych dedykowanych do Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, wykonanych w brązie, galwanicznie posrebrzanych i pozłacanych, później patynowanych. Figury aniołów przywołują symbolikę starotestamentalną (przebłagalni na wieku Arki Przymierza z figurami klęczących aniołów). Nas uczą hołdu dla Maryi, Królowej Nieba i Ziemi, jak również przypominają prawdę o tym, że każdy z ludzi i aniołów ma zadanie wyznaczone w odwiecznym planie Bożym przez Boga, które to zadanie powinien rozeznać i posłusznie wypełnić. Lichtarze wykonał p. artysta rzeźbiarz Robert Pigoń   w swojej pracowni. Pobłogosławił je w niedzielę, 9 sierpnia 2020 roku ks. prałat Jan Franczak, pierwszy proboszcz parafii ibudowniczy naszego kościoła. foto: p. Ewa Kurzyńska