Puste2 MENU
 | 
        Granicą parafii od północy jest ulica Balicka, od południa ulica Wiedeńska, od wschodu ulica Armii Krajowej i od zachodu ulica Na Blonie. Najlepiej dla orientacji spojrzeć na plan.

plan