Puste2 MENU
 | 
           W Święto Miłosierdzia Bożego

          w niedzielę, 19 kwietnia br. korzystamy z dyspensy od obowiązkowego udziału we Mszy św. w kościele w niedzielę i uroczystości. Pragnąć przeżyć liturgię możemy połączyć się z naszym kościołem parafialnym podczas Mszy św. o godzinie 12.00 i Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem i przed obrazem Jezu ufam Tobie lub z sanktuarum Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, korzystając z bogatej propozycji transmitowanych Mszy św. i nabożeństw.
           W świątyni jesteśmy zmuszeni przyjąć jedynie 5 osób podczas Mszy św., co dalej sprowadza się do udziału we Mszy św. tych, którzy ją zamówili.
           Po wprowadzeniu aktualnych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju w dniach

          od poniedziałku, 20 kwietnia

           życie duszpasterskie w parafii organizujemy w następujący sposób:

         Przy ołtarzu

       Powierzchnia kościoła górnego pozwala na udział w zgromadzeniu lturgicznym 80 osób, czyli w dni powszednie praktycznie bez ograniczeń ilościowych. Dlatego w dni powszednie liturgię będziemy sprawować również w kościele górnym. Prosimy uczestniczących w liturgii o zajmowanie miejsc z zachowaniem dwumetrowego dystansu od bliźniego (najlepiej po jednej osobie w ławce) i o korzystanie z masek ochronnych.
        Dla wszystkich Parafian pozostających w domach będziemy transmitować jak do tej pory w dni powszednie Mszę św. o godzinie 18.30 i nabożeństwo różańcowe z modlitwą o ustanie epidemii o godzinie 20.30. 
       Pozostałe szczegóły duszpaterstwa pozostają niezmienione od 25 marca, mianowicie:
        W każdy dzień powszedni w godzinach od 8.30 do 18.00 istnieje możliwość nawiedzenia świątyni i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum w kościele górnym, w kruchcie przy wejściu bocznym (z rampą). W czwartki istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Miłosierdzia w godzinach od 8.00 do 18.00.

         W konfesjonale
 
         Podczas Mszy św. w dni powszednie i w niedziele spowiadamy przybyłych wiernych. Jesteśmy także gotowi wyspowiadać  penitenta poza Mszą św. po uprzednim umówieniu z kapłanem, jak również w mieszkaniu w czasie wizyty z posługą sakramentalną (też po umówieniu telefonicznym).

          W kancelarii

         Zawiesiliśmy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej przyjmowanie petentów za wyjątkiem załatwiania spraw pogrzebowych. Ksiądz dyżurujący w godzinach urzędowania kancelarii odbiera połączenia telefoniczne. Można też korzystać w kontakcie z duszpasterzami ze skrzynki internetowej parafii.

         W poradni Pomoc bliźniemu

        Pani dr Agata Krasucka, koordynator poradni Pomoc Bliźniemu informuje po konsultacji z wolontariuszami tejże, iż gdyby ktoś potrzebował pomocy, wolontariusze w stanie epidemii służą kontaktem telefonicznym lub mailowym:
Pani Adwokat  dr M.Kożuch: 502210987
Pan  Radca Prawny K. Jewulski: 695301210
Pani mgr Beata Zborowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Notariusz Joannna Greguła: 605318396
Psycholog dr Agata Krasucka: 574885805
Pani dr Łucja Bogacz- Rajda, pomoc w zakresie kryzysu sensu życia: 503150421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Pozostali wolontariusze zawiesili porady do odwołania.

         W sali katechez dla narzeczonych i w poradni życia rodzinnego

        Stosujemy się do zarządzenia w tej sprawie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, ks. dra Pawła Gałuszki. Zarządzenie obowiązuje do 29 marca br. ale z pewnoscią należy się spodziewać jego prolongaty.

         Z pomocą charytatywną 

        Zawiesiliśmy funkcjonowanie Jadłodajni św. Jana Kantego ze względu na brak personelu  przygotowującego i wydającego posiłki. Bezdomnych na bieżąco informujemy o placówkach, które służą im rozmaitą pomocą w mieście.  W wypadku kontaktu osobistego z bezdomnym również można udzielić mu informacji z wykorzystaniem stosownej ulotki
         Nikt, kto zapuka do drzwi plebanii z prośbą o posiłek, nie odejdzie bez pomocy.
         Potrzebujących w naszej parafii polecamy sprawdzonej pomocy dobrosąsiedzkiej w obrębie klatki, czy ulicy. Naprawdę możemy wiele dobrego uczynić we własnym zakresie. Jeśli okazałoby się to zbyt trudne prosimy kontaktować się z parafią. Spróbujemy wspólnie pomóc.                                 
        Utrzymujemy zawieszenie działalności Zespołu Charytatywnego ze względu na brak wolontariuszy. Nie przyjmujemy i nie wydajemy odzieży używanej bezdomnym.

        W sali katechetycznej

        Utrzymujemy zawieszenie jakichkolwiek spotkań  formacyjnych i modlitewnych grup parafialnych.

        W kontakcie z biskupem diecezjalnym

        Na bieżąco obserwujemy i wdrażamy w obszarze parafialnego duszpasterstwa dekrety i zarządzenia regulujące życie religijne w stanie epidemii w Archidiecezji Krakowskiej. 

        W miejsce swobodnej rozmowy z wiernymi tête à tête

        
Proponujemy wrzucanie listów do parafialnej skrzynki elektronicznej w każdej religijnej, duszpasterskiej sprawie. Odpowiemy zainteresowanemu lub jeśli uznamy, że odpowiedź mogłaby zainteresować większą ilość wiernych opublikujemy ją w archiwum dialogu z wiernymi w czasie zarazy.