Puste2 MENU
 | 
           Po wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa w naszym kraju w dniach od 25 marca do 11 kwietnia życie duszpasterskie w parafii organizujemy w następujący sposób:

         Przy ołtarzu

        Przestrzegamy udziału we Mszach św. i nabożeństwach do 5 osób, co praktycznie sprowadza sie do udziału we Mszy św. wiernych, którzy zamówili określoną intencję Mszy św. Prosimy stosować się do tego obostrzenia, żebyśmy nie byli zmuszeni odmówić komuś udziału we Mszy św.
        Dla wszystkich Parafian pozostających w domach od dzisiaj, tj. od 25 marca 2020 r. będziemy transmitować w dni powszednie Mszę św. o godzinie 18.30 i nabożeństwo różańcowe z modlitwą o wygaśnięcie epidemii o godzinie 20.30. Starszym, którzy do nas się zwrócą udzielamy instruktarzu jak wziąć udział w transmisji, ale spodziewamy się, że wielu starszych nie ma odwagi do nas zadzwonić i spytać o radę. Prosimy młodszych z rodziny, czy sąsiadów o zainteresowanie starszymi i udostępnienie im korzystania z transmisji.
        W każdy dzień powszedni w godzinach od 8.30 do 18.00 istnieje możliwość nawiedzenia świątyni i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum w kościele górnym, w kruchcie przy wejściu bocznym (z rampą). W czwartki istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Miłosierdzia w godzinach od 8.00 do 18.00.

         W konfesjonale
 
         Podczas Mszy św. w dni powszednie i w niedziele spowiadamy przybyłych wiernych. Jesteśmy także gotowi wyspowiadać  penitenta poza Mszą św. po uprzednim umówieniu z kapłanem, jak również w mieszkaniu w czasie wizyty z posługą sakramentalną (też po umówieniu telefonicznym).

          W kancelarii

         Zawiesiliśmy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej przyjmowanie petentów za wyjątkiem załatwiania spraw pogrzebowych. Ksiądz dyżurujący w godzinach urzędowania kancelarii odbiera połączenia telefoniczne. Można też korzystać w kontakcie z duszpasterzami ze skrzynki internetowej parafii.

         W poradni Pomoc bliźniemu

        Pani dr Agata Krasucka, koordynator poradni Pomoc Bliźniemu informuje po konsultacji z wolontariuszami tejże, iż gdyby ktoś potrzebował pomocy, wolontariusze w stanie epidemii służą kontaktem telefonicznym lub mailowym:
Pani Adwokat  dr M.Kożuch: 502210987
Pan  Radca Prawny K. Jewulski: 695301210
Pani mgr Beata Zborowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Notariusz Joannna Greguła: 605318396
Psycholog dr Agata Krasucka: 574885805
Pani dr Łucja Bogacz- Rajda, pomoc w zakresie kryzysu sensu życia: 503150421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Pozostali wolontariusze zawiesili porady do odwołania.

         W sali katechez dla narzeczonych i w poradni życia rodzinnego

        Stosujemy się do zarządzenia w tej sprawie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, ks. dra Pawła Gałuszki. Zarządzenie obowiązuje do 29 marca br. ale z pewnoscią należy się spodziewać jego prolongaty.

         Z pomocą charytatywną 

        Zawiesiliśmy funkcjonowanie Jadłodajni św. Jana Kantego ze względu na brak personelu  przygotowującego i wydającego posiłki. Bezdomnych na bieżąco informujemy o placówkach, które służą im rozmaitą pomocą w mieście.  W wypadku kontaktu osobistego z bezdomnym również można udzielić mu informacji z wykorzystaniem stosownej ulotki
         Nikt, kto zapuka do drzwi plebanii z prośbą o posiłek, nie odejdzie bez pomocy.
         Potrzebujących w naszej parafii polecamy sprawdzonej pomocy dobrosąsiedzkiej w obrębie klatki, czy ulicy. Naprawdę możemy wiele dobrego uczynić we własnym zakresie. Jeśli okazałoby się to zbyt trudne prosimy kontaktować się z parafią. Spróbujemy wspólnie pomóc.                                 
        Utrzymujemy zawieszenie działalności Zespołu Charytatywnego ze względu na brak wolontariuszy. Nie przyjmujemy i nie wydajemy odzieży używanej bezdomnym.

        W sali katechetycznej

        Utrzymujemy zawieszenie jakichkolwiek spotkań  formacyjnych i modlitewnych grup parafialnych.

        W kontakcie z biskupem diecezjalnym

        Na bieżąco obserwujemy i wdrażamy w obszarze parafialnego duszpasterstwa dekrety i zarządzenia regulujące życie religijne w stanie epidemii w Archidiecezji Krakowskiej. 

        W miejsce swobodnej rozmowy z wiernymi tête à tête

        
Proponujemy wrzucanie listów do parafialnej skrzynki elektronicznej w każdej religijnej, duszpasterskiej sprawie. Odpowiemy zainteresowanemu lub jeśli uznamy, że odpowiedź mogłaby zainteresować większą ilość wiernych opublikujemy ją w archiwum dialogu z wiernymi w czasie zarazy.