Puste2 MENU
 | 
     Nasz apel o zainteresowanie pytaniami w sprawie synodalności w Kościele przedstawiony przed dwoma tygodniami przyniósł owoc. Prezentujemy wypowiedzi słownie trzech osób, które przekazały swe odpowiedzi w jawnej korespondencji na adres parafii. W wypowiedziach Respondenci podkreślili brak poważnego potraktowania propozycji, czy apeli ze strony wiernych w Kościele. Dostrzegając ze swej strony w wypowiedziach znamiona ignorancji religijnej przymkniemy na nią oko, przyjmiemy, że była ona niezawiniona przez wypowiadających się.
     By podkreślić, że naszym zdaniem w dyskusji o synodalności nie ma wątków nieważnych i niepotrzebnych, prezentujemy je w pełnej rozciągłości dziękując Dyskutantom za odwagę i wysiłek napisania wypowiedzi. Na sprostowania i korekty w duchu nauczania Kościoła przyjdzie czas w niedzielnych i świątecznych homiliach, czy też na katechizacji. Obiecujemy zadbać o prawość wiary naszych słuchaczy w łagodny, cierpliwy sposób.  

        Nadto jeden z członków rady parafialnej uczestniczący w dyskusji podczas posiedzenia rady poprosił o uzupełnienie wypowiedzi zbiorczej o swoje dopowiedzenia w zakresie tematycznym nr 8 i w formie osobistej konkluzji podsumowującym (11 punkt). Włączyliśmy te dopowiedzenia. 
        Oby we wszystkim Bóg był uwielbiony!